جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

گزارشات مشتریان

مشتریان پیشکو

با توجه به تجریه بیش از پنج ساله شرکت پترو ایمن شریف در بخش جمع آوری روغن سوخته خوراکی در سطح کشور و همکاری با ارگان ها و صنایع گوناگون، در این قسمت آماری از تعداد و نام مشتریان و همچنین مدت زمان همکاری آنها یا شرکت پیشکو را ارائه خواهیم داد. 

تعداد مشتریان پیشکو
تعداد مشتریان پیشکو

تعداد مشتریان پیشکو به تفکیک سال

ثبت درخواست فروش روغن سوخته خوراکی

لطفا فرم زیر را به دقت پر کنید تا مشاورین ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل فرمایند.

اطلاعات فروشنده