همایش بین المللی مدیریت پسماند – آبان 98

سمینار مدل ارزیابی نشان تعالی HSE (اردیبهشت 96)

اجلاس مدیریت پسماند ایران-آلمان (اسفند 95)

سمینار روش‌های تخصصی دفع پسماند (مرداد 96)