iso 9001 Ohsas 18001 iso-14001 iso 27001 iso-ts16949
ts-29001 iso 22000 iso-10015 iso 29004 iso-3834
iso-13485 iso-10006 iso-10001 سازمان ملی استاندارد

گواهینامه بر اساس نام

ایزو 9001

اصول مدیریت کیفیت

ISO 9001 (Quality Management System)

این سند هشت اصل مدیریت کیفیت که در استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای سری ایزو 9000-2000 کاربرد دارد را معرفی می نماید. مدیریت ارشد هر سازمان می تواند از این اصول بعنوان چارچوبی برای راهنمایی سازمان خویش به منظور بهبود عملکرد ها استفاده نماید. این اصول برگرفته از تجارب و دانش متخصصین بین المللی که در کمیته فنی تضمین کیفیت و مدیریت کیفیت  ISO/TC 176 مشارکت دارند می باشد. این کمیته مسوول توسعه و نگهداری استانداردهای ایزو 9000 هستند.

هشت اصل مدیریت کیفیت در استاندارد 9000-2000 ISO با عنوان واژگان و مبانی سیستم های مدیریت کیفیت و استاندارد 9004-2000 ISO با عنوان خطوط راهنما برای بهبود عملکرد سیستم های مدیریت کیفیت، تعریف شده اند .

این سند شرح سامان یافته ای از اصول مطرح شده را که در 9000-2000 ISO و 9004-2000 ISO را ارایه می دهد. همچنین نمونه هایی از منافع ناشی از بکارگیری اقدامات مدیران بر مبنای این اصول، به منظور بهبود عملکرد سازمان ها را به نمایش می گذارد.

اصل اول – تمرکز بر مشتری
اصل دوم – رهبری
اصل سوم – مشارکت کارکنان
اصل چهارم – رویکرد فرایندی
اصل پنجم – رویکرد سیستمی به مدیریت
اصل ششم – بهبود مستمر
اصل هفتم – تصمیم گیری بر مبنای واقعیت ها
اصل هشتم – ارتباط سودمند و دوطرفه با تامین کنندگان


OHSAS 18001

سیستم ارزیابی ایمنی و بهداشت شغلی

OHSAS 18001 (Occupational Health & Management System)

 در سال 1998 كميته اي متشكل از انستيتو استاندارد بريتانيا، شركتهاي اصلي گواهي دهنده انگلستان و ساير سازمانهاي بين المللي استاندارد تشكيل شد كه هدف آن تهيه و تدوين استانداردي واحد بود.

سري ارزيابي بهداشت حرفه اي   OHSAS 18001 استانداردي واحد كه در پاسخ به نياز فوري سازمانها طراحي شده و اين استاندارد قابل مميزي و اخذ گواهينامه مي باشد كه به دو بخش تقسيم شده OHSAS 18801 كه شامل مشخصاتي مي باشد كه بر اساس آنها گواهي كسب مي شود و OHSAS 18002 كه راهنمايي جهت پياده سازي يك سيستم مديريت بهداشت حرفه اي و ايمني مي باشد.

 ساختار OHSAS مشتمل بر 6 بخش مي باشد:

1- نيازمنديهاي عمومي

2- خط مشي بهداشت حرفه اي و ايمني

3- طرح ريزي

4- اجرا و عمليات

5- بررسي و اقدام اصلاحي

6- بازنگري مديريت

ساختار استاندارد OHSAS 18001 سازگار با استانداردهاي ISO 9001:2000 و ISO14001:1996 مي باشد تا سازمانها به راحتي بتوانند سيستم مديريت كيفيت محيط زيست و بهداشت و ايمني شغلي را با يكديگر ادغام كرده و سيستم واحدي را ايجاد نمايند.

این استاندارد یک استاندارد مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی است که اگر چه توسط سازمان جهانی ISO منتشر نشده است ولیکن از زمان انتشار آن در سال 1999 به دلیل نیاز سازمان های مختلف به چنین الگویی، تعداد بسیار زیادی از شرکتها و سازمان ها در سرتاسر جهان این استاندارد را بکار گرفته اند و موفق به اخذ گواهی نامه انطباق با آن شده اند.

این استاندارد عمومی بوده و همه ی سازمان ها و شرکتها میتوانند جهت پیاده سازی و اخذ گواهی نامه آن اقدام کنند.

 


2_2_3_ ایزو 14001

سیستم مدیریت محیط زیست

ISO 14001 (Environmental Management System)

استاندارد مدیریت محیط زیست EMS  چیست  ؟

ایرانیان از دیرباز بر اساس آموزه های زرتشت به طبیعت احترام می گذاشتند بر اساس نوشته هردوت در حدود 2200 سال قبل ایرانیان هرگز عناصر چهار گانه مقدس خود شامل آب ، هوا ، خاک و آتش را آلوده نمی کردندو آن را گناهی بزرگ می دانستند.
استاندارد های مدیریت زیست محیطی روشهای عمومی را برای مدیریت یک سازمان با توجه به مسئولیت اجتماعی و قانونی آن در قبال محیط زیست بیان می کند که طی آن سازمان کمترین آسیب را به محیط زیست وارد نماید بطوریکه اصول توسعه پایدار در فعالیت های سازمان لحاظ شود. معروف ترین استاندارد مدیریت زیست محیطی استاندارد ISO14001 می باشد که بوسیله کمیته 207 سازمان جهانی استاندارد ISO     تدوین شده .

مزایای استاندارد های  مدیریت محیط زیست  ( EMS و ISO 14001 )
پیاده کردن استاندارد مدیریت زیست محیطی و اخذ گواهینامه ISO14001 برای

سازمانها مزایایی به شرح ذیل دارد :

 1. ساماندهی محیط کار وجلوگیری از آلودگی آن
 2. ایجاد ارتباط بهتر با نهاد های قانونی و رعایت مقررات و قوانین زیست محیطی
 3. کاهش هزینه ها به علت مدیریت منابع
 4. پیشگیری از آلودگي محيط زيست در سراسر چرخه حیات محصول
 5. حفظ منابع طبيعي
 6. ايمني و بهداشت
 7. مديريت پسماندها
 8. كاهش مصرف منابع
 9. بازيافت
 10. توسعه پايدار
 11. اثبات تعهد سازمان به مسئولیت اجتماعی

 ایزو 27001

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

ISO 27001 (Information Security  Management System-ISM)

 دليل شما برای پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات چيست ؟ امروزه اطلاعات یکی از با ارزش ترین دارایی های شرکتهاست. فاش شدن اطلاعات بازرگانی یا خرابى در  سیستم اطلاعات براى شركت شما چه مفهومى دارد؟ چنانچه از نقطه نظر تهدید مداوم  و توسعه­ی شرکتتان، اين ریسک ها برايتان مهم هستند، بايد از طریق مشاوره يك سیستم مدیریت امنیت اطلاعات به دنبال راه حلى باشيد. به وسیله ی دریافت گواهی این سیستم می توانید اعتماد شرکایتان را براى دسترسی به سیستم های اطلاعات آنها يا برای تسهیم دوجانبه ی داده و اطلاعات، کسب نمایید.
تعدادی از شرکت های معروف، ریسک های مربوط به استفاده گسترده و ارتباط با سیستم های اطلاعات الکترونیکی را تجزیه و تحلیل کرده و پی بردند که مهمترین دلیل سوء استفاده ، فاش شدن يا نقص اطلاعات IT ، مربوط به فقدان کنترل های ابتدایی مى باشد.
فوائد گواهینامه استاندارد ISO27001
استاندارد ISO27001 قالبی مطمئن برای داشتن يك سيستم مورد اطمينان امنيتی می باشد. در زير به تعدادی از فوائد پياده سازی اين استاندارد اشاره شده است:
– اطمينان از تداوم تجارت و كاهش صدمات توسط ايمن ساختن اطلاعات و كاهش تهديدها
– اطمينان از سازگاری با استاندارد امنيت اطلاعات و محافظت از داده ها
–  قابل اطمينان كردن تصميم گيری ها و محك زدن سيستم مديريت امنيت اطلاعات
– ايجاد اطمينان نزد مشتريان و شركای تجاری
– امكان رقابت بهتر با ساير شركت ها

 – ايجاد مديريت فعال و پويا در پياده سازی امنيت داده ها و اطلاعات
– بيان نمودن ايده ها در خارج از سازمان (بخاطر مشكلات امنيتی اطلاعات و ايده های خود را در خارج سازمان پنهان نسازيد)
بنابراين ، اين استاندارد علاوه بر داشتن رويكردي فرآيندگرايانه و مشتري محوري ، رويكردي تجاري دارد.
يک مشاور امنيتی بايد خدمات مرتبط با تحليل ، طراحی و اجرای سيستم‌های مديريت امنيت اطلاعات را به شرح زير ارائه ‌دهد:
-ارائه مشاوره در زمينه تهيه سياستها و استراتژي‌های امنيتی
– طراحی و مستند‌سازی رويه ها و دستورالعملهای امنيتی مطابق با استانداردهای امنيت اطلاعات و قوانين موجود مثل شوراي عالي انفورماتيك  BS7799/ISO17799
-ارائه مشاوره و خدمات فنی جهت دريافت گواهي‌نامه امنيت اطلاعات
– ارائه خدمات آموزش امنيتی برای مديران و پرسنل پيرامون سيستم‌های امنيت اطلاعات
-شناسائی و مستند‌سازی ضعف‌های امنيتی و تهديدات مرتبط برای سيستم‌های اطلاعاتی، شبکه‌های رايانه‌ای و روالهای سازمانی
– طراحی و پياده‌سازی راهکارهای حفاظتی و کنترلی برای سيستم‌های اطلاعاتی و شبکه‌های کامپيوتری
– ارائه خدمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری جهت نظارت بر اجزای سيستم مديريت اطلاعات


ISO/TS 16949

سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی

ISO/TS 16949 (QMS-Automotive)

ISO/TS 16949 يك استاندارد بين‌المللي براي صنايع خودورسازي مي‌باشد. اين استاندارد براي ازبين بردن نياز تامين‌كنندگان صنعت خودرو به دريافت چندين گواهينامه سيستم مديريت كيفيت، براي اثبات انطباق با الزامات شركت‌هاي مختلف خودرو‌سازي، توسعه يافته است. دارا بودن گواهينامه ISO/TS 16949 يك عامل كليدي براي ورود و موفقيت در بازار جهاني صنعت خودرو به شمار مي‌رود.

ISO/TS 16949 يك مشخصات فني توسعه يافته توسط سازمان بين‌المللي استانداردسازي است، كه مبتني براستانداردهاي سيستم مديريت كيفيت صنايع خودرو شامل ISO 9001:2000 ، QS-9000 ، VDA6.1 و AVSQ در صنايع بين‌المللي خودروسازي است كه هدف آن از بين بردن نياز به داشتن گواهينامه‌هاي مختلف براي برآوردن نيازهاي مشتري مي‌باشد.

ثبت و صدور گواهينامه ISO/TS 16949 بر مبناي خود استاندارد ISO/TS 16949 ، الزامات مشتري و الزامات سيستم مديريت كيفيت سازمان مي‌باشد.

مزایا:

از آنجا که استاندارد ISO/TS16949 بر اساس استاندارد ISO9001 بنا نهاده شده است، لذا می تواند به راحتی به صورت یکپارچه با سایر استانداردهای جاری در سازمان به کار گرفته شود.

رسمیت بین المللی ISO/TS16949 این اطمینان را می دهد که پس از صدور گواهینامه، در هنگام شرکت کردن در مناقصه برای قراردادهای تامین منابع خارجی یا توسعه کسب و کار داخلی، اعتبار سازمان تضمین شده است.
در داخل سازمان نیز این استاندارد شما را در کاهش نوسانات تولید و بهبود کارائی فرآیند تولید یاری می دهد که هردو این موارد از فاکتورهای مهم در نتیجه گیری از فعالیتهای سازمان محسوب می شوند.

ج
سایر مزایای استاندارد ISO/TS16949 به شرح زیر می باشد:

 1. ارتقا فرآیند و کیفیت تولید
 2. کاهش نیاز به ممیزیهای مکرر توسط شخص دوم و سوم
 3. افزایش اعتماد و اطمینان هنگام شرکت درمناقصات برای قراردادهای تامین منابع خارجی
 4. قدمی لازم و مفید در جهت آغاز همکاری با بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ جهانی خودرو

مزایای کلان استفاده از این استاندارد در صنعت خودرو شامل موارد زیر می باشد:

1.به کارگیری الزامات بین المللی رایج و سازگار برای سیستم کیفیت

2.ارتقاء کیفیت محصول و فرآیندها در زنجیره تامین

3.افزایش سطح اطمینان در کیفیت تامین کنندگان بین المللی

4.زمینه ای برای انجام ممیزی ها بر اساس نگرش فرآیندی با تمرکز بر رضایتمندی مشتری

صدور گواهینامه بر اساس ISO/TS16949 زمینه را برای ایجاد یک رویکرد مشترک به سیستمهای کیفیت در سرتاسر زنجیره تامین فراهم می نماید و دستیابی به الگوهای برتر صنعتی را تسهیل می نماید.


ISO/TS 29001

سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گازو پتروشیمی

ISO/TS 29001 (Petroleum, Petrochemical and Natural Gas-QMS)

هدف از تدوین این سری استاندارد، تكمیل كردن الزامات سیستم مدیریت كیفیت ISO 9001:2000 برای طراحی، توسعه،  تولید، نصب و ارائه خدمات در زمینه صنایع نفت،‌ گاز و پتروشیمی می باشد كه توسط كمیته فنی ISO/TC 67 سازمان ایزو ،‌ تدوین و تصویب شده است.

 مزایای بكارگیری سیستم مدیریت كیفیت – سری استاندارد ISO/TS 29001 علاوه بر فواید ذكر شده در سیستم مدیریت كیفیت ISO 9001:2000  موارد زیر باعث شده است كه پژوهشگاه صنعت نفت در تحقق اهداف و برنامه ریزی های سیستم مدیریت كیفیت از الزامات استاندارد ISO/ TS 29001 استفاده نماید.

– بالا بودن میزان سرمایه گذاری در صنایع نفت،‌گاز و پتروشیمی

– افزایش تعداد پروژه های عظیم در صنایع فوق

– رشد روزافزون و علاقه مندی به استقرار سیستم های مدیریتی در صنایع فوق

– ترویج فرهنگ مدیریت كیفیت در صنایع فوق

کمیته فنی ISO/TC 67 که وظیفه تدوین استاندارد های مواد ، تجهیزات و تاسیسات فراساحل صنایع نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی را به عهده دارد و تا سال 2010  بیش از 166 استاندارد مختلف را تدوین نموده و کشور ایران نیز از اعضای اصلی آن می باشد ، با توجه به اهمیت این صنایع و نیاز مبرم به استاندارد های مدیریت کیفیت اقدام به تدوین یک مشخصه فنی Technical Specification   بر اساس الزامات ISO 9001:2000 نمود و این استاندارد با کد ISO/TS 29001 به نام- سیستم مدیریت کیفیت خاص بخش صنایع نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی- الزامات سازمان های تامین کننده محصول و خدمت تدوین شد .

ISO/TS 29001    در سال 2003 برای اولین بار منتشر در سال 2007 دومین ویرایش و در سال 2010 سومین و آخرین ویرایش آن توسط ISO  منتشر شد.

استاندارد ISO 29001  دقیقا از ساختار استاندارد ISO 9001 استفاده کرده و الزامات خاص این صنایع به انتهای هر بند استاندارد به نحو کاملا مشخصی اضافه شده .

استاندارد ISO/TS 29001 بیشتر در بخش های زیر اجرا می شود :

 1. شرکت های عمرانی که امور ساخت زیرساخت های صنعت نفت را به عهده دارند.
 2. شرکت های تولید کننده قطعات و تجهیزات وزارت نفت
 3. شرکت های نصب کننده تجهیزات صنایع نفت ، گاز طبیعی و پتروشیمی
 4. شرکت های طراح همکار وزارت نفت مانند شرکت های خدمات مهندسی ، شرکت های نقشه برداری ، شرکت های اکتشاف نفت ، گاز طبیعی و پتروشیمی .
 5. شرکت های تامین کننده تجهیزات مختلف وزارت نفت ، مانند تجهیزات حفاظتی ، تجهیزات فنی ، تجهیزات اکتشافی ، تجهیزات ایمنی

ایزو 22000 – HACCP

نظام مدیریت ایمنی مواد غذایی و کنترل نقاط بحرانی

HACCP & ISO22000:2005

با توجه به نقش و اهمیت غذا در سلامتی انسان و افزایش روز افزون استفاده از مواداولیه و غذای آماده ، ضرورت ایجاد یک سیستم برای حفظ سلامت مواد غذایی بیش از پیش احساس می شد.

اصول اولیه سیستم ایمنی مواد غذاییHACCP  برای اولین بار در دهه پنجاه میلادی در امریکا تدوین گردید و بوسیله موسسه ملی هوا و فضا آمریکاNASA  با کمک شرکت billsbury  تدوین و در پروژه اعزام انسان به فضا مورد استفاده قرار گرفت .

اصول بکار رفته در این آیین کار بعدها مختصر تغییراتی بوسیله FDA  به عنوان سیستم تجزیه تحلیل خطر ، کنترل نقطه بحران Hazard Analysis Critical Control Point در دهه 90 میلادی معرفی شد.

این استاندارد در اول سپتامبر 2005 توسط کمیته فنی محصولات غذایی ISO /TC 34  سازمان بین- المللی استاندارد بطور رسمی معرفی شد.

در تدوین استاندارد ISO 22000  نماینده هایی از کمیسیون قوانین مواد غذایی WHO / FAO  با کمیته ISO/TC34  همکاری نزدیکی داشتند که این نکته بسیار مثبتی در جهانی شدن این استاندارد بود.

مزایای استاندارد ISO 22000:2005

این استاندارد علاوه براینکه تمام الزاماتHACCP  و یک سیستم مدیریت کیفیت را دارا می باشد دارای مزایای ذیل نیز هست :

 • جهانی بودن
 • تخصصی بودن
 • الزامات در آن روشن بوده و دارای کتابچه های راهنما ( استاندارد های پشتیبان )لازم می باشد مانند ISO 22004:2005 و ISO 22005:2005 و …..
 • یکسان بودن روش پیاده سازی و ممیزی در تمام جهان
 • درنظر گرفتن الزامات قانونی
 • همه جانبه نگری
 • پیشرفته بودن تکنیک های مورد استفاده برای شناسایی و کنترل ریسک نسبت به HACCP

ایزو 10015

سیستم مدیریت فرآیند آموزش داخلی

ISO/10015  

استاندارد ISO10015  توسط كميته فني ، ISO/TC176 مديريت و  تضمين كيفيت ، كمیته فرعي SC3 و فن آوريهاي حمايتي تهيه شده است.  نمایندگان 22 کشوردردسامبر 1999   پیش نویس اصلی استاندارد را طراحی کرده اند. این استاندارد در تمامی سازمانهای خدماتی- تولیدی – صنعتی – بازرگانی و… کاربرد دارد .

 در این استاندارد بهبود مهارتها، ارتقا دانش و رفتارهای مناسب مورد تاکید می باشد. به عبارت دیگر بحث مهارت ، دانش و رفتار در ISO10015 بهم تنیده شده است.

 یکی از ویژه گی های بارز این استاندارد توجه به نیاز سنجی فراگیروهمه جانبه و فرآیند آن می باشد.

ISO 10015 به عنوان یک ابزار مدیریت کیفیت به مشخص کردن الزامات عملیاتی برای هر مرحله آموزش بکار گرفته می شود.

 گام های فرآیند مدیریت آموزش

 • گام اول – تعریف نیازهای آموزشی
 • گام دوم -طراحی و برنامه ریزی آموزشی
 • گام سوم -اجرای برنامه آموزش
 • گام چهارم – ارزشیابی نتایج آموزش

2_2_9_ ایزو 9004

مدیریت موفقیت پایدار سازمان؛ رویکرد مدیریت کیفیت

ISO 9004

استاندارد بين‌المللي ISO 9004:2009 در راستاي كمك به سازمان‌هايي كه قصد دارند از طريق پياده سازي استاندارد ISO 9001:2008 به موفقيت پايدار دست يابند،‌ طراحي شده و تلاش دارد از طريق تمركز بر روي نيازها و انتظارات كلية ذينفعان در بلند مدت و بصورت متوازن – كه لازمة موفقيت پايدار است – سازمان‌ها را در بهبود مداوم و نظام‌مند عملكرد خود، ياري رساند. شكل زير مدل گسترش يافته سيستم مديريت كيفيت بر پايه فرايند را نشان مي‌دهد و به عناصر استانداردهاي 9001 و 9004 اشاره مي نمايد.

در همين راستا، در اين استاندارد، ابزار مفيد “خود ارزيابي” با هدف تعيين سطح بلوغ سازمان ها و شناسايي فرصت‌هاي بهبود و نوآوري، معرفي و به سازمان‌ها پيشنهاد شده است.
با توجه به نگاه فرايندي كه در اين استاندارد ديده شده است، بسترهاي مناسبي براي سازمان هايي كه مي‌خواهند با شركت در جوايز تعالي، توان خود را در شناسايي و استفاده از فرصت هاي بهبود پيش روي خود، به بوتة آزمايش بگذارند، فراهم مي‌آورد.

دستاوردهای حاصل از اجرای طرح:

– اين استاندارد بين المللي خودارزيابي را به عنوان ابزار مهمي در بازنگري سطح بلوغ سازمان پيشنهاد مي‌نمايد. اين ابزار خود ارزيابي سازمان را در شناسائي نقاط قوت و فرصت هاي بهبود كمك مي نمايد.
– به كارگيري اين استاندارد به سازمان ها كمك مي نمايد كه بر پايه سيستم مديريت كيفيت مسير بهبود خود را به شكل واقعي و قابل

حصول ترسيم نمايند.
– با توجه به اين موضوع كه اكثر سازمان‌ها، با تعداد كثيري از ابزارهاي بهبود كيفيت مواجه هستند و در به كارگيري اين ابزارها در مراحل

 مختلف بلوغ سازماني خود دچار سردرگمي مي گردند لذا، اين استاندارد مي تواند در كليه سازمان‌ها در انتخاب و به كارگيري سیستم مدیریت کیفیت کاربرد داشته باشد.

 


ایزو 3834

الزامات کیفیت جوشکاری- مدیریت

ISO 3834

استاندارد ISO 9001:2000  به عنوان مبناي اصلي براي سيستم مديريت كيفيت هر نوع سازماني مطرح شده است لذا به عنوان بنيان اصلي هر سيستم مديريتي مي توان آنرا به كار برد و قابل اجرا در كليه ي سازمان ها با هر نوع زمينه كاري مي باشد .

هم اكنون  بسياري از شركت ها موفق به اخذ گواهينامه سيستم مديريت كيفيت بر مبناي ISO 9001:2000  شده اند ، اما در جائيكه شركت ها در حين عمليات خود از فرآيندهاي ويژه اي چون جوشكاري استفاده مي كنند ، داشتن گواهينامه بر اساس ISO 9001:2000 كفايت نمي كند و تضمين بيشتري نسبت به اجراي مناسب شرايط كاري و عوامل وابسته به آن مورد نياز مي باشد .

استاندارد EN 729  يا به عبارت ديگر ISO 3834 مي تواند اين كمبود را مرتفع نموده و توانايي سازندگان را به گونه اي ترقي و توسعه دهد كه آنان بتوانند محصولات خود را در بازارهاي داخلي و خارجي عرضه كرده و به فروش برسانند .

در يك فرآيند جوشكاري همواره مواردي از قبيل روش انجام كار ، مواد بكار رفته ، انجام آزمايش های مورد نياز ، چگونگي بازرسي و آزمون جوشکار و…… مطرح مي باشد و هميشه اين سوال براي مشتريان مطرح است كه آيا در حين انجام كار اين موارد مورد توجه قرار گرفته و كاملا اجرا شده است يا نه ؟

استاندارد EN 729  يا به عبارت ديگر ISO 3834 توسعه پيدا نموده است كه مشخص نمايد كه تمامي عوامل موثر بر كيفيت جوشكاري در حين اجرا رعايت شده است  و از كنترل آنها در حين اجرا و بعد از آن اطمينان حاصل است و همانطوركه استاندارد ISO 9001:2000  نياز دارد تا فرايندها و روش هاي اجرايي آن ها به صورت مناسب توسعه داده شده و حفظ گردند اين استاندارد هم علاوه بر آن نيازمندي هايي را در خصوص صلاحيت ها ، آموزش ها و تجربيات مورد نياز در حين اجرا خواستار است .

بسياري از بندهاي استاندارد ISO 9001:2000  مثل بازنگري قرارداد ، طرح ريزي ، مستند سازي ، كاليبراسيون ، سوابق بازرسي ، و… در استاندارد ISO 3834 نيز عنوان شده است و علاوه بر آن اين استاندارد نياز دارد  كه اين بندها به صورت ويژ ه اي با توجه به

اثرات جنبه هاي مختلف آن بر توانايي سازمان براي تطبيق با نيازمندي هاي جوشكاري محصولات مورد توجه قرار گيرد و بر روي عواملي كه بر روي كيفيت جوش تاثيرگذارند مثل صلاحيت اپراتور جوشكاری، ميزان مصرف و نوع مواد مصرفي ، چگونگي انجام كار و دستورالعمل ها و روش هاي اجرايي مرتبط به آن ، زمان هاي بازرسي و نتايج آن و … توجه كامل دارد .

با توجه به ساختار و طبقه بندي كه در استاندارد ISO 3834  صورت گرفته ، اين استاندارد نسبت به نوع انجام فعاليت ها و ميزان گستردگي آن در هر شركت انعطاف پذير بوده و قابليت تطبيق با هر ميزان مسئوليت كاري از مقدماتي تا پيشرفته را داشته و قابل مميزي مي باشد .

شركت هايي كه قبلا سيستم مديريت كيفيت خود را بر اساس استاندارد ISO 9001:2000  استقرار داده اند به آساني مي توانند سيستم خود را بر اساس اين استاندارد توسعه داده و از آن بهره برداري نمايند ، همچنين اين امكان  وجود دارد كه هم زمان با انجام مميزي بر اساس ISO 9001:2000  استاندارد ISO 3834  نيز مورد ارزيابي قرار گيرد .

براي چه سازمان هاي كاربرد دارد

اين استاندارد براي سازمان هايي كه به نوعي در فرآيندهاي خود جوشكاري انجام مي دهند كاربرد دارد مثل :

 • سازندگان كارخانه ها ، خطوط توليد ، قطعات و تجهيزات
 • سازندگان ساختمان ها و ابنيه اسكلت فلزي و سوله
 • سازندگان راه آهن و لوكومو تيو و انواع خودرو و انواع شاسي و تيرك
 • سازندگان ايستگاه هاي توليد برق
 • سازندگان خطوط لوله ، ابزار و ماشين آلات
 • تمامي سازندگاني كه فرآيند جوشكاري به نوعي در انجام فعاليت آنها نقش داشته و تاثير گذار است .
 • بازرسان فني و شركت هايي كه خدمات فني نظير انجام جوشكاري و يا بازرسي و يا هر دو را انجام مي دهند .

فوائد اجرا و استقرار سيستم:

 • كاهش رسيك فني و به حداقل رساندن آن براي مصرف كننده نهايي
 • ايجاد مزيت رقابتي در بازار براي شركت هاي پيمانكار
 • كاهش هزينه و كنترل بهينه توليد و فرآيندهاي نگهداري
 • تائيد صلاحيت کارکنان و هم چنين تائيد قابليت فرآيند جوشكاري توسط مرجع شخص ثالث و نشان دادن آن به طرف هاي ذي نفع

 ایزو 13485

QMS _ Medical Devices

ISO 13485

الزامات عمومی سیستم های مدیریت کیفیت استاندارد ISO 13485   به عنوان استاندارد وابسته به ISO 9001   علاوه بر الزامات اختصاصی در مورد صنایع تولید کننده تجهیزات پزشکی را بیان می دارد.

استاندارد ISO13485 در همراهی با استاندارد ISO 9001  الزامات سیستم مدیریت کیفیت را در طراحی ، توسعه ، تولید و مونتاژ و خدمات پس از فروش انواع تجهیزات پزشکی بیان می دارد .

این استاندارد کلیه خواسته های (Good Manufacturing Practice (GMP را که به طور گسترده در این صنایع کاربرد دارند مورد توجه قرار می دهد.

فرآیند ممیزی بر مبنای ISO 13485 مشابه ISO 9001 بوده و کلیه مستندات عمومی سیستم مدیریت کیفیت نیز در حین ممیزی مورد ارزیابی قرار می گیرند.

اثبات سیستم های مدیریت کیفیت بر مبنای ISO 13485 برای تولید کنندگان تجهیزات پزشکی می تواند گام مهمی در راه دریافت آرم CE برای محصولات تولیدی آن ها به شمار آید.


ایزو 10006

مدیریت کیفیت در پروژه ها

ISO 10006  

اجرای پروژه ها و مدیریت صحیح آن ها در جهت تحقق خروجی های مشخص شده ، توجه به رویکرد مدیریت کیفیت در پروژه ها را اجتناب ناپذیر می نماید . بکارگیری مدیریت کیفیت در پروژه ها از یک طرف و فرآیند های طرح ریزی شده در پروژه از طرف دیگر محصول خروجی پروژه را مورد توجه قرار می دهد.


 ایزو 10001 -10002 – 10003 – 10004

مدیریت فرآیند های تبیین ،تامین و پایش رضایت مشتری و رسیدگی به شکایات مشتری

ISO/TS 10004 , ISO 10003, ISO 10002, ISO10001

“مشتری گرایی” به عنوان یکی از هشت اصل مدیریت در سری استاندارد ISO 9001  مورد توجه اکید قرار می گیرد و با الزامات گسترده ای نیز در یک سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر ISO 9001  متبلور می شود .

راهنمای تبیین عوامل رضایت مندی مشتریان بر مبنای استاندارد های ISO 9001  و رسیدگی به شکایات مشتریان در داخل و در خارج سازمان بر مبنای استاندارد ISO 10002 و ISO 10003  و راهنمای  پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان بر مبنای استاندارد ISO/TS 10004  به سازمان کمک می کند تا الزامات ISO9001  در این زمینه را به نحو مناسبی پاسخگو باشد .


  استاندارد ملی ایران