(پیشکو)

گزارش مشتریان

با توجه به تجریه 5 سال شرکت در بخش جمع آوری روغن سوخته خوراکی در سطح کشور،

 

 

 

تعداد

مدت زمان همکاری (سال)

کارخانجات مواد غذایی

18

3

پالایشگاه ها و پتروشیمی ها

25

4

کارخانجات بزرگ

11

4

هتل ها

81

4

بیمارستان ها

45

3

 

تعداد شهرهای تحت پوشش:54

تعداد منابع خرید از سطح کشور (منابع یکتا):2890

 مشتریان وفادار (همکاری بیش از 2 سال):2500

فرم تماس با ما