کنوانسیون های بین المللی

به دلیل حساسیت های موجود در بخش محیط زیست در سال های اخیر کنوانسیون های مختلفی در سطح بین المللی ایجاد شده که کشورهای عضو ملزم به رعایت مفاد این تفاهم نامه ها می باشند، از کنوانسیون های موجود می توان به کنوانسیون های میناماتا، بازل و استکهلم اشاره کرد. شرکت پترو ایمن شریف با استفاده از کارشناسان محیط زیست تلاش میکند تا به شرکتهای دولتی و خصوصی در راستای عمل به تعهدات کنوانسیون های نام برده شده کمک نماید. از جمله کنوانسیونهایی که شرکت پترو ایمن شریف به صورت اختصاصی در اجرای تعهدات ان مشارکت نموده است کنوانسیون میناماتا می باشد. این کنوانسیون که با هدف محافظت از سلامتی انسان و محیط زیست در برابر انتشار و رهاسازی جیوه از منابع انسان ساخت، مشتمل بر 35 ماده و 5 پیوست به تصویب رسید و در سال 2017 در کل جهان لازم الجرا گردید.

منابع انسان ساز انتشار و رهاسازی جیوه شامل موارد زیر می باشد:

ü      تولید کلرآلکالی

ü      تاسیسات زباله سوز شهری (سوزاندن مرکوریک اسید در باتریهای معمولی مستعمل) و پزشکی و صنعتی

ü      کلینیکهای دندانپزشکی

ü      تاسیسات تولید سیمان

ü      تجهیزات پزشکی (دماسنج، فشارسنج و…)

ü      لامپهای حاوی فلورسنت

ü      نیروگاه تولید انرژی و بویلرهای صنعتی

فرم های شیمیایی جیوه

جیوه به شکل عنصر است ، اما ممکن است در اشکال مختلف شیمیایی یافت شود. این کنوانسیون به هر دو جیوه عنصری و ترکیبات جیوه می پردازد ، اما تنها در جائی که جیوه و ترکیبات آن به صورت انسان ساخت منتشر یا آزاد می شوند. به عنوان مثال ترکیبات جیوه غیر آلی شامل اکسیدها ، سولفیدها یا کلریدها هستند. جیوه عنصری گازی رایج ترین شکل در انتشار گازهای انسانی به جو است. انتشارات باقیمانده به صورت جیوه اکسیده شده گازی یا جیوه ای است که به ذرات منتشره چسبیده می شود. این اشکال نسبت به جیوه عنصری گازی ، طول عمر جوی کمتری دارند و پس از رها شدن با سرعت بیشتری در بدن یا آب نشست می کنند. جیوه عنصری موجود در جو می تواند به جیوه اکسیده شده تبدیل شود که سریعتر رسوب می کند. جیوه همچنین در ترکیبات آلی یافت می شود – به عنوان مثال متیل یا اتیل جیوه ، که سمی ترین اشکال هستند. اشکال جیوه پس از ته نشینی ، توسط برخی باکتری های موجود در محیط ، در شرایط خاص به ترکیبات آلی تبدیل می شوند.

چرا ما در مورد انتشارات جیوه نکران هستیم؟

مهمترین انتشارات انسان ساخت جیوه در سطح جهان از طریق انتشار به هوا است ، اما جیوه نیز از منابع مختلف به طور مستقیم به آب و زمین وارد می شود. به محض وارد شدن به محیط زیست ، جیوه همچنان به اشکال مختلف به هوا ، آب ، رسوبات ، خاک و موجودات زنده وارد می شود و پیوسته در حال گردش و انتقال مجدد می باشد. جریان های هوا و تغییرات اقلیمی و نیز رودخانه ها و جریان های اقیانوس بسنری برای حمل و نقل دوربرد هستند بنابراین حتی کشورهایی که حداقل میزان انتشار جیوه دارند و مناطقی که از فعالیتهای صنعتی دور است ، ممکن است تحت تأثیر منفی قرار بگیرند. به عنوان مثال ، سطح جیوه بالا در قطب شمال که دور از منبع هر گونه انتشار قابل توجه مشاهده می شود

راه های انتقال جیوه به انسان از طریق بلع استنشاق و تماس پوستی می باشد

از گروه های آسیب پذیر در برابر جیوه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

زنان باردار و یا شیر ده

کارگران کارحانه هایی که با جیوه سر و کار دارند

دندان پزشکان و افرادی که تعداد زیادی دندان پر شده با آمالگلم دارند

افرادی که سه بار و یا بیشتر در هفته از غذاهای دریایی آلوده به جیوه مصرف می کنند

از اثرات جیوه بر سلامتی انسان میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تحرک پذیری بالا، قابلیت تجمع زیستی و قابلیت تمرکز زیستی و بزرگنمایی زیستی
  • ایجاد بیماریهای ریویُ قلبی کلیه و سیستم عصبی
  • قابلیت عبور از سد خونی-مغزی و جفت جنین
  • به دنبا امدن فرزندان ناقص الخلقه

 

از توانمندی های شرکت پترو ایمن شریف در راستای عمل به تعهدات کنوانسیون میناماتا در کشور عضو میتوان به موراد زیر اشاره نمود:

·         مشاوره در اجرای تعهدات کنوانسیون ها با تعریف طرحهای پیشنهادی برای استفاده از مواد جایگزین جیوه

·         مشاوره تخصصی در پیاده سازی پایش و ممیزی صنایع مرتبط با جیوه و صحت سنجی گزارشهای انتشار و رهاسازی جیوه توسط انها

·         همکاری در تعریف پروپوزال های انتقال دانش و تکنولوژی

·         اخذ فاند های بین المللی برای تسهیل اجرای کنوانسیون در کشور عضو همچون فاندهای SIP وSP

·         برگزاری دوره های آموزشی در راستای معرفی خطرات ناشی از قرارگیری شغلی در معرض جیوه و یا آموزشهای تخصصی به صنایع بر اساس BAT/BEP

·         مشاره و انجام فهرست برداری انتشارات جیوه با استفاده از تول کیت تخصصی کنوانسیون میناماتا