کارگاه های آموزشی نشان تعالی HSE

برای اطلاعات بیشتر درباره نحوه ثبت‌نام جهت شرکت در کارگاه‌های آموزشی جشنواره نشان تعالی HSE به سایت www.hseawards.org مراجعه فرمایید.