جشنواره نشان تعالی HSE

جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه برگزاری و شرکت در جشنواره نشان تعالی HSE (گروه مسکن و ساختمان) به وبسایت www.hseawards.org مراجعه فرمایید.