شرکت فنی و مهندسی پترو ایمن شریف با در نظر گرفتن کادری مجرب، بهره گیری ازکارشناسان، اساتید دانشگاهی و مجرب در صنعت، استفاده از نوین ترین و بهره ورترین روش‌های مهندسی، آموزشی در سطح دنیا؛ همواره سعی در ارایه بهترین خدمات مهندسی، آموزشی و مشاوره در زمینه های HSEQI و مهندسی نفت و گاز به مشتریان و بهبود مستمر در این حیطه نموده است؛ تا این ارایه خدمات بر اساس صداقت، وفاداری و درک نیازهای مشتریان به ارزش افزوده و کسب رضایت برای آنان منجر گردد. امید است تا این ارایه خدمات متقابل بر اساس صداقت و و وفاداری به گسترش هر چه بیشتر روابط و سود متقابل با آن شرکت محترم منتهی گردد.