مدیریت و مشاوره مهندسی

یکی از برجسته‌ترین موارد شایان توجه در زمینه حفظ و ارتقای شاخص سلامت فرد و جامعه برخورد صحیح، آگاهانه و هماهنگ با فنّاوری‌های جدید و کارآمد در مبحث پسماند و مدیریت پسماند می‌باشد که گاهاً به دلیل عدم مدیریت مناسب و استفاده از روش‌های نامطلوب، سلامت جامعه و محیط‌زیست در معرض خطر قرار می‌گیرد.

شرکت پترو ایمن شریف در راستای حفاظت از محیط زیست قدم محکمی برداشته و با امضای تفاهم نامه بین دو کشور ایران و آلمان نمایندگی حوزه ی مدیریت پسماند و همچنان انتقال تکنولوژی از آلمان به ایران را اخذ نموده است. بدنبال این تفاهم نامه پروژه های همکاری دو جانبه برای انتقال تکنولوژی به ایران با همکاری شرکت ها، موسسات پژوهشی، دانشگاه های آلمانی و همچنین برگزاری کنفرانس های مدیریت اجرایی و فنی پسماند برای دو طرف ایرانی-آلمانی تعریف  شده است. همچنین پترو ایمن شریف با امضای توافق نامه همکاری با هئیت مدیره مدیریت پسماند آلمان ، انجمن مدیریت پسماند ایران- آلمان (IGWMI:Iran Germany Waste Management Institute)  که متشکل از 80 شرکت متخصص ، موسسات و دانشگاه های مربوطه در زمینه­ی مدیریت پسماند در کشور آلمان می باشد را تاسیس کرده است. اطلاعات بیشتر در مورد این انجمن در آدرس وب سایتhttp://www.igwmi.com/ موجود می­باشد.

پترو ایمن شریف خدمات مدیریت و مشاوره مهندسی خود را با همکاری دانشگاه تهران و دانشگاه صنعت نفت در زمینه های زیر ارائه می نماید.

 • کلیه خدمات مهندسی، مطالعاتی، مشاوره‌ای، پژوهشی و اجرایی در حوزه پسماندهای عادی، صنعتی، کشاورزی و بیمارستانی
 • شناسایی، طبقه‌بندی و کد گزاری پسماندهای صنعتی و ویژه و ارائه برنامه مدیریت پسماندها بر اساس الزامات موجود
 • انجام خدمات شناسایی کمی و کیفی و مدیریتی پسماندهای صنعتی، ویژه و روش‌های کنترل، تصفیه، کاهش آلودگی و مدیریت دفع مواد زائد جامد.
 • انجام خدمات مشاوره تخصصی زیست‌محیطی و تهیه تمامی گزارش‌های مد نظر سازمان‌های نظارتی
 • مدیریت انجام مطالعات امکان‌سنجی و تهیه طرح‌های توجیهی (فنی – اقتصادی) و نظارت بر تطبیق عملیات و مصرف منابع در طرح‌های مدیریت پسماند.
 • مشاوره و ارائه کلیه خدمات مورد نیاز در ارتباط با مکانیسم توسعه پاک بر اساس پروتکل کیوتو
 • ارائه و انجام هرگونه خدمات در رابطه با مدیریت، مهندسی، طراحی، محاسبه، نظارت فنی برساخت، نصب و راه‌اندازی، اجرا، مشاوره، مهندسی ارزش، احداث، اجرای عملیات و پروژه‌ها به‌صورت مهندسی، پیمانکاری، ساخت توأم با تأمین تجهیزات، طرح و ساخت توأم با تأمین تجهیزات و راه‌اندازی، پیمان مدیریت، طرح و ساخت سیستم های بازیافت و دفع نهایی پسماند
 • مشاوره و مشارکت در تهیه و تدوين‌ مقررات‌، استانداردها و دستورالعمل‌هاي‌ مرتبط‌ با اهداف‌ و موضوع‌ فعالیت شرکت و ارائه خدمات مشاوره‌ای دراین‌ارتباط.
 • تدوین و استقرار مدیریت پسماند صنعتی و شهری
 • انجام طرح‌های طرح مطالعاتی برنامه مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه
 • ارائۀ خدمات مشاوره‌ای و مطالعات در زمینه بازیافت مواد و منابع