(پیشکو)

مدیران شرکت پترو ایمن شریف

دکتر محمود درخشان

مدیر عامل

دکترای مهندسی محیط زیست

Derakhshan@Pishco.ir

مهندس محمد شاه پسند

رییس هیئت مدیره

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

Shahpasand@Pishco.ir

فرم تماس با ما