لیست کلی گواهینامه‌های قابل صدور

لیست انواع گواهی ها و قابل مشاوره توسط شرکت فنی و مهندسی پترو ایمن شریف

1) ISO 9001 (Quality Management System) سیستم مدیریت کیفیت
2) ISO 14001 (Environmental  Management System ) سیستم مدیریت محیط زیست
3) OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety  Management System) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
4) Integrated Management System(IMS) سیستم مدیریت یکپارچه
5) ISO/TS 16949 (QMS-Automotive) سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی
6) ISO/TS 29001 (Petroleum, Petrochemical and Natural Gas-QMS) سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گازو پتروشیمی
7) ISO 22000 (Food Safety Management System) سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
8) ISO 27001 (Information Security Management System-ISM) سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
9) ISO 13485 QMS-Medical Devices مدیریت سرویسهای تکنولوژی اطلاعات
10) ISO/TS 10004 ,ISO 10003, ISO 10002, ISO 10001 مدیریت فرآینهای تبیین، تامین و پایش رضایت مشتری و رسیدگی به شکایات مشتری
11) ISO/ 10006 مدیریت کیفیت در پروژه ها
12) ISO 13485 QMS-Medical Devices سیستم مدیریت کیفیت- تجهیزات پزشکی
13) ISO/10015 سیستم مدیریت فرآیند آموزش داخلی
14) ISO 9004 مدیریت موفقیت پایدار سازمان؛ رویکرد مدیریت کیفیت
15) ISO 3834 الزامات مدیریت کیفیت جوشکاری
16) ISO13980 ( Quality Systems for Potentially Explosive Atmospheres) کیفیت سیستم برای پتانسیل های انفجاری در فضای باز
17) ISO 28000  ( Security Management Systems for Welding (EN 729)) سیستم مدیریت امنیت جوشکاری
18) ISO 20252 ( Market, Opinion and Social Search Service Requirements) جستجو نیازهای اجتماعی،بازار و نظرات
19) HACCP & ISO22000:2005 نظام مدیریت ایمنی مواد غذایی و کنترل نقاط بحرانی
20) HSE-MS (Health, safety, Environment Management System) سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست
21) IRIS (International Railway Industry Standards) استانداردهای  بین المللی  صنعت خطوط راه آهن
22) EN 16001 (Management System for Energy-MSE) سیستم مدیریت انرژی
23) CDM Validation (Clean Development Mechanism-CDM) مکانیسم توسعه پاک
24) IFS (Food Safety Management System) سیستم مدیریت ایمنی مواد غذای(استاندارد بین المللی غذا)
25) BRC (Food Safety Management System) سیستم مدیریت ایمنی مواد غذای( انجمن خرده فروشان بریتانیا)
26) GMP (Good Manufacturing Practices) روشهای خوب ساخت
27) FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000) گواهینامه ایمنی مواد غذایی
28) Suggestion System سیستم پیشنهادات
29) BCM (Business Continuity Management) سیستم مدیریت تداوم کسب و کار
30) Process Approach Assessment ارزیابی رویکرد فرآیندی
31)

CE MDD ( Medical Devices Compliance with European Union Directive)

تجهیزات پزشکی مطابق با دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا
32) CE ATEX 95 ( Devices for Potentially Explosive Atmosphere) تجهیزات برای پتانسیل های انفجاری در فضای باز
33)

CE  LVD ( Low Voltage Devices Compliance With European Union Directive)

تجهیزات با ولتاژ پایین مطابق با دستورالعمل‌های اتحادیه‌ اروپا
34)

FDA ( Approval for medical Devices from Food and Drug Administration)

گواهی تجهیزات پزشکی از سازمان غذا و داروی آمریکا
35) CLR APP ( Clean Room Approval) گواهی اتاق پاک
36) QS HALTH ( QMS for Health Care Departments) سیستم مدیریت کیفیت برای گروه بهداشت و درمان
37)

SERVICE CERTIFICATE

PRODUCT CERTIFICATE

گواهی خدمات و محصولات
38) SA 8000 (Social Accountability Management System) سیستم مدیریت حسابداری عمومی
39) FMCG ( Fast Moving Consumer Goods) انتقال سریع اجناس مشتری

ثبت درخواست ISO