(پیشکو)

زیر ساخت نیرو انسانی

این شرکت با تکیه بر نیروهای متخصص و متعهد در سطح کشور اقدام به توسعه فعالیت خود در سنوات اخیر نموده است. بر اساس آخرین آمار موجود، تعداد نیروی کار شاغل در مجموعه 195  نفر به شرح زیر می باشد:

عنوان

زیر دیپلم

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکتری

نیرو ستادی

0

5

4

44

21

5

نیروی عملیات (کارخانجات)

13

4

1

6

0

1

کالکتور

5

35

13

28

9

0

کل

18

44

19

78

30

6

 

فرم تماس با ما