(پیشکو)

زیرساخت های فرآیندی – زیرساخت و امکانات پترو ایمن شریف

از آنجاییکه طراحی و ساخت تجهیزات فرآیندی با نگاه به آینده انجام شده است، خطوط تولید این قابلیت را دارد تا بتوان بصورت انعطاف پذیر در جهت تولید انواع محصولات مرتبط استفاده نمود . در طراح این تجهیزات از دانش و فناوری همگام با جامعه جهانی استفاده شده که بتوان در بازاهای جهانی در مقایسه با سایر رقبا، رقابت کرد. حجم سرمایه گذاری در این حوزه بیش از 300 میلیارد ریال است. دانش و فناوری کسب شده دراین حوزه جز دارایی های نامشهود شرکت می باشد

فرم تماس با ما