(پیشکو)

زیرساخت حمل و نقل

زیر ساخت حمل و نقل:

شرکت پترو ایمن شریف با در اختیار داشتن بیش از 30 خودرو اعم از خودروهای سواری، پراید وانت و وانت نیسان تمامی نیازهای حمل و نقل داخلی شرکت را مرتفع کرده و در فاز بعدی خرید خودروهای سنگین جهت انتقال بار از سطح کشور به کارخانه ها به وسیله مخازن 25 تن را در دستور کار دارد.

فرم تماس با ما