مراحل اخذ استاندارد ملی ایران

استاندارد ملی به‌صورت استاندارد اجباری و استاندارد تشویقی برای محصولات و خدمات کاربرد دارد موسسه استاندارد ایران مأموریت تدوین و انتشار استاندار ملی محصولات و خدمات و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد

در این مطلب، مقدمات موردنیاز و مراحل اخذ استاندارد ملی به‌صورت خلاصه تشریح شده است.

استاندارد (Standard) به معنی نظم و قاعده،  قانون و مفاهیم می‌باشد. استانداردهای ملی ویژگی‌های لازم در تولید یک فرآورده یا انجام یک خدمت را مشخص می‌نمایند. استاندارد ملی ایران توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تدوین و منتشرمی‌شود.

استاندارد اجباری:

تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان اقلامی که اجرای استاندارد آنها به‌موجب قانون اجباری اعلام‌شده، موظفند محصولات خود را منطبق با استاندارد ملی تولید و عرضه  نمایند.

برخی از محصولات ازجمله محصولات صنایع غذایی استاندارد اجباری دارند و نشان استاندارد بر روی بسته‌بندی این محصولات مشاهده می‌شود

استاندارد تشویقی:

محصولی که مشمول استانداردهای اجباری نباشد، می‌تواند با رعایت استاندارد ملی تولید یا عرضه شود و تولیدکنندگان آن پس ازکسب مجوز از موسسه استاندارد، می‌توانند از علامت استاندارد تشویقی استفاده کنند.

مراحل اخذ استاندارد ملی ایران

اخذ استاندارد ملی

قدم ۱ اخذ استاندارد ملی تکمیل فرم‌های مربوط به اخذ استاندارد ملی

فرم‌های اعلام‌شده از طرف اداره استاندارد، باید توسط سازمان متقاضی اخذ علامت استاندارد ملی، تکمیل شود این فرم‌های شامل اطلاعات عمومی و اطلاعات فنی در خصوص محصولات و خدمات و مجوزهای سازمان متقاضی می‌باشد.

قدم ۲ اخذ استاندارد ملی  تعیین مسئول کنترل کیفیت

مسئول کنترل کیفیت باید مطابق با شرایط احراز تعیین‌شده از طرف اداره استاندارد، تعیین شود و مشخصات مسئول کنترل کیفیت به همراه مدارک مربوطه به اداره استاندارد اعلام شود.

قدم ۳ اخذ استاندارد ملی-  مجوزهای قانونی

تمامی اطلاعات مربوط به مجوزهای قانونی باید به اداره استاندارد ارائه شود این مجوزها می‌تواند شامل :

– آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و آخرین تغییرات آن

– تصویر پروانه معتبر تأسیس یا مجوز فعالیت

– ارائه مدارک مبنی بر دارا بودن کد ملی ” ایران کد ” از وزارت بازرگانی

قدم ۴ اخذ استاندارد ملی  مستندسازی استاندارد ملی

مستندات و فرم‌های موردنیاز جهت استانداردسازی محصولات و خدمات با توجه الزامات استاندارد ملی مربوطه باید در سازمان تدوین شود.

مستندات استانداردسازی محصولات و خدمات براجرای فرآیند تحقق محصولات و خدمات و نحوه کنترل و نظارت برآنها تأکید دارد در مستندسازی استاندارد ملی ایران می‌توان از استاندارد ایزو ۹۰۰۱ نیز کمک گرفت.

در صورتی که سازمان سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ را استقرار داده و گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ را اخذ نموده است باید تصویر گواهینامه ایزو معتبر بااعتبار از مراجع ملی و بین المللی به اداره استاندارد ارسال شود.

قدم ۵ اخذ استاندارد ملی    مستندات مربوط به آزمون محصول یا خدمات

مدارکی مبنی بر وجود آزمایشگاه تخصصی در سازمان متقاضی یا قرارداد یکساله با آزمایشگاه باید به اداره استاندارد ارائه شود.

قدم ۶ اخذ استاندارد ملی اجرای مستندات  مربوطه

مستندات استاندارد ملی ایران، که در مرحله ۴ تهیه ‌شده، در این مرحله اجرا می‌شود. مهم‌ترین مستنداتی که باید اجراء شوند:

–         فرم‌های بازرسی و کنترل کیفیت

–         ثبت نتایج آزمایش محصول یا خدمات

–         کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری

–         نظرسنجی از مشتریان

–         رسیدگی به شکایت مشتری

قدم ۷ اخذ استاندارد ملی ارزیابی محصول و خدمات

سیستم کنترل کیفیت طرحریزی شده، توسط کارشناس استاندارد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. و نمونه محصولات نیز جهت بررسی به آزمایشگاه مورد تأیید اداره استاندارد ارائه می‌شود.

قدم ۸ اخذ استاندارد ملی اخذ پروانه کاربرد استاندارد ملی تشویقی یا اجباری

درصورتی‌که تمامی مراحل فوق اجراء شده و نمونه‌های محصول و خدمات در آزمایشگاه مورد تأیید اداره استاندارد، با الزامات مشخص‌شده منطبق باشد، پروانه استاندارد ملی سازمان متقاضی صادر می‌شود.

جهت مشاهده خدمات مشاوره استاندارد ملی بر روی لینک زیر کلیک کنید

مشاوره استاندارد ملی محصول بر اساس استانداردهای ملی اجباری یا تشویقی توسط تیم مشاوره استاندارد ما، به شما درتسریع دراخذ استادارد ملی ایران کمک می‌نماید

ازمان‌هایی که محصولات و خدماتی را ارائه می‌نمایند درصورتی‌که برای محصول یا خدمات آنها الزامات قانونی تعریف‌شده باشد باید آن الزام قانونی را رعایت نمایند

استاندارد ملی ایران، ویژگی‌های محصولات و خدمات را مشخص می‌نمایند درصورتی‌که محصول سازمانی مشمول استاندارد ملی شود باید حداقل معیارهای پذیرش مرتبط با مشخص‌های محصول را برآورده نمایند.
مهم‌ترین اقدامات موردنیاز جهت اخذ استاندارد ملی ، استانداردسازی محصول یا خدمات بر اساس استاندارد ملی مربوطه می‌باشد تیم مشاوره استاندارد محصول، مستندسازی سیستم کیفیت سازمان را در قالب خدمات مشاوره استاندارد ملی ارائه می‌نماید.

مشاوره استاندارد ملی

مشاور استاندارد ملی محصول یا خدمات تا اخذ استاندارد ملی شامل:

مستندسازی مشخصه‌های کیفی محصول در قالب طرح کیفیت

تدوین فرم‌های موردنیاز جهت کنترل کیفیت و آزمون محصول

تدوین دستورالعمل‌های موردنیاز جهت اخذ استاندارد ملی

تدوین فرم‌های موردنیاز جهت اخذ استاندارد ملی

تدوین سایر سیستم‌های موردنیاز جهت اخذ استاندارد ملی

نظارت بر اجرای مستندات تهیه‌شده جهت اخذ استاندارد ملی

مزایای تیم مشاوره استاندارد ملی محصول ما:

–   تجربه زیاد مشاوره سیستمی و استانداردسازی محصول

–   تحصیلات مهندسی و فنی

 _ ارائه مشاوره رایگان


ثبت درخواست ISO