جهت برگزاری همایش‌ها،سمینارها، اجلاس‌ها، سمپوزیوم و نمایشگاه‌های خود نسبت به تکمیل فرم ارائه شده در لینک زیر اقدام فرمایید تا واحد برگزاری همایش‌ها و سمینارهای پترو ایمن شریف نسبت به ارائه پروپوزال فنی و مالی اقدام نماید.

فرم ثبت درخواست همایش و سمینارهافرم ثبت درخواست سمینار و همایش