تامین نیروی انسانی متخصص HSE

نیروی انسانی HSE نقش بسیار مهمی را در حفظ و بهبود رویه های HSE در سازمان ایجاد می کند و تامین آن یک وظیفه مهم برای صنایع به منظور دستیابی به رضایتمندی مورد نظر، حفظ یکپارچگی، عملکرد مناسب، انطباق با قانون و مقررات ملی و بین المللی، ایجاد اعتبار در بین ذینفعان، بهبود روحیه، حفظ روابط صنعتی، افزایش بهره وری و سودآوری می باشد.

انتخاب نیروی انسانی، فرایند قراردادن فرد مناسب برای کار تعریف شده است. انتخاب متخصصین HSE مناسب مانند  مهندسین HSE، مدیران، سرپرستان و مشاوران وظیفه تخصصی است که شرکت پترو ایمن شریف با توجه به اخذ مجوزهای لازم و همچنین بهره مندی از زیر ساخت لازم، دانش مربوطه و تکنینک های گزنیش توانمند در تامین نیروی HSE در حوزه­های زیر می­باشد:

  • افسر HSE
  • مهندس HSE
  • مدرس HSE
  • مشاور قانونی/ممیز ایمنی
  • مدیر HSE
  • دستیار HSE
  • سرپرست HSE
  • تکنسین ایمنی
  • مامور ایمنی