(پیشکو)

اهداف و استراتژی پترو ایمن شریف

چشم انداز :

شرکت پترو ایمن شریف با برند معتبر جهانی و یک تامین کننده تاثیرگذار مطرح در اورآسیا و اروپا در زمینه بیودیزل می باشد.

 

اهداف و استراتژیها:

تقویت و افزایش تامین و جمع اوری، تولید بیشتر محصول و کسب سهم بیشتر بازار

توسعه و تقویت نیروی انسانی در جهت افزایش پرتفوی  محصولات

توسعه امر بازاریابی و تقویت انحصارطلبی و پیشرو بودن در بازار

تقویت حمایت های دولتی و خصوصی از طریق اخذ اعتبارات لازم 

فرم تماس با ما