(پیشکو)

استخدام در پترو ایمن شریف

شرکت بین المللی پترو ایمن شریف جهت تکمیل کادر تخصصی خود در زمینه مهندسی صنایع، مهندسی شیمی، مهندسی کامپیوتر، MBA، حسابداری، شیمی با شرایط ویژه از متخصصین دعوت به مصاحبه می نماید.

لطفا ضمن تکمیل فرم زیر رزومه خود را به آدرس Info@Pishco.ir ارسال نمایید.

 

بعد از بررسی رزومه جهت مصاحبه تخصصی و روانشناختی دعوت به عمل خواهد آمد.

فرم تماس با ما