ارزیابی چرخه حیات

ارزیابی چرخه حیات (LCA) که تحت عنوان آنالیز چرخه حیات و همچنین آنالیز گهواره تا گور نیز خوانده می‌شود، روشی است که برای ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی همراه با تمامی مراحل گوناگون حیات محصول از گهواره تا گور استفاده می‌شود (از استخراج مواد خام تا فرآوری مواد، تولید، توزیع، کاربرد، تعمیر و نگهداری و همچنین دفع و بازیافت). این روش با کمی کردن تمامی اثرات بر آب خاک و اتمسفر، اثرات یک محصول یا فرایند را بر محیط زیست اندازه گیری می­کند. از جمله کاربردهای LCA به قرار زیر است:

 • شناسایی فرصت ها به منظور بهبود عملکرد زیست محیطی محصولات در نقاط مختلف چرخه حیات آنها
 • آگاهی دادن به تصمیم گیرندگان در صنایع و سازمان­ها
 • کمک به تصمیم گیران در انتخاب محصول یا فرآیند با کمترین اثرات زیست محیطی
 • بررسی اثرات زیست محیطی همراه با یک یا چند محصول یا فرآیند
 • کمک‌ به‌ شناسایی‌ تغییرات‌ مهم‌ ناشی‌ از اثرات‌ محیط‌زیستی‌ در میان‌ مراحل‌ چرخه‌ حیات‌ و محیط‌ های‌ هوا، آب‌، زمین‌

ارزیابی چرخه حیات رویکردی کلی نگر دارد، به طوری که تمامی ورودی‌ها و خروجی­های مراحل و عملیات‌های چرخه حیات در درون مرزهای سیستم لحاظ می‌شود. LCA نگرانی‌های زیست محیطی را فراتر از یک مسئله خاص بسط می‌دهد و می‌کوشد محدوده وسیعی از مسائل زیست محیطی را با استفاده از روشی کمّی برای تصمیم گیرندگان مورد بحث و بررسی قرار دهد.

از LCA می‌توان جهت رسیدن به اهداف زیر بهره برد:

 • فراهم کردن کامل‌ترین تصویر ممکن از اثرات متقابل فعالیت‌ها با محیط زیست
 • شناسایی پیامدهای زیست محیطی و مراحل چرخه حیات اصلی یا “نقاط حساس” سهیم در این پیامدها
 • مقایسه پیامدهای زیست محیطی محصولات، فرآیندها یا فعالیت‌های جایگزین
 • درک ماهیت کلی و بهم پیوسته پیامدهای زیست محیطی حاصله از فعالیت‌های انسانی
 • ارائه اطلاعات به تصمیم گیرندگان از اثرات زیست محیطی این فعالیت‌ها و شناسایی فرصت‌های بهبود زیست محیطی
 • کمک به طراحی های سازگار با محیط
 • ارزیابی اقتصادی چرخه عمر
 • ارزیابی اجتماعی چرخه عمر
 • اتخاذ استراتژی های مبتنی بر توسعه پایدار از جمله تولید و مصرف پایدار
 • بهینه سازی فرآیندهای شیمیایی و صنعتی