(پیشکو)

آزمایشگاه کارخانه اشتهارد پترو ایمن شریف

آزمایشگاه مرکزی شرکت پترو ایمن شریف با حجم سرمایه گذار نزدیک به 100 میلیارد ریال در چرمهشر در ساختمانی به مساحت 120 مترمربع شامل آزمایشگاه شیمیایی ، آزمایشگاه آب و بخش دستگاهی نباشده است. در این آزمایشگاه انواع تست های سختی و کیفیت آب، مقدار رطوبت و مواد نامحلول، مقدار اسید چرب آزاد ، عدد یدی ، عدد صابونی ، مقدار فلزات سنگین و انواع پروفیل مواد انجام می شود و حال طی مراحل اخذ استاندارد 17025 سازمان ملی استاندارد می باشد.

فرم ارتباط با آزمایشگاه کارخانه اشتهارد

فرم تماس با ما