(پیشکو)

آزمایشگاه

انجام انواع تست ها شامل رطوبت، مواد نامحلول، شناسایی 74 عنصر در ترکیبات مختلف ، پروفایل مواد، عدد یدی، عدد صابونی و مواد معدنی نظیر گوگرد، فسفر و سرب و … انواع اسیدچرب ، ترکیبات هیدروکربنی، ترکیبات نفتی و …

چرمشهر: آزمایشگاه مرکزی شرکت پترو ایمن شریف با حجم سرمایه گذار نزدیک به 100 میلیارد ریال در چرمشهر در ساختمانی به مساحت 120 مترمربع شامل آزمایشگاه شیمیایی ، آزمایشگاه آب و بخش دستگاهی نباشده است. در این آزمایشگاه انواع تست های سختی و کیفیت آب، مقدار رطوبت و مواد نامحلول، مقدار اسید چرب آزاد ، عدد یدی ، عدد صابونی ، مقدار فلزات سنگین و انواع پروفیل مواد انجام می شود و حال طی مراحل اخذ اتاندارد 17025 سازمان ملی استاندارد می باشد.

 

اشتهارد: کارخانه اشتهارد دارای آزمایشگاه محلی به مساحت تقریبی 60 مترمربع و با حجم سرمایه گذاری حدود 20 میلیاد ریال می باشد و شامل بخش های شیمیایی و آب است که انواع تست های سختی و کیفیت آب ، مقدار رطوبت و مواد نامحلول، مقدار اسید چرب آزاد ، عدد یدی و عدد صابونی انجام می شود

فرم ثبت درخواست مشتری - آزمایشگاه

فرم تماس با ما